Vroeger was alles beter

Als je alles op een hoop gooit, zijn er twee typen mensen als het gaat om verandering. De groep die verandering omarmt en de groep waar weerstand tegen verandering zit. Ik realiseer me dat dit een simplificatie is, gespeend van enige vorm van nuance. En uiteraard kies ik daar, in deze, bewust voor.

In deze twee groepen schuilt namelijk mijns inziens de kern van de problematiek waarom veranderingen in een organisatie zo vaak niet slagen.

Er zijn vele redenen waarom verandering noodzakelijk is. Grofweg kan je hier ook weer twee categoriën van maken. Het loopt vandaag niet goed of je moet bijblijven met de ontwikkelingen zodat morgen ook nog goed loopt. Oftewel, het ligt in het heden of er is een noodzaak richting de toekomst. En daar komt het… het verleden doet niet ter zake. Toch?

Je kent ze wel, de teksten dat vroeger alles beter was. Of dat we iets al een keer hebben geprobeerd en dat is toen ook al niet gelukt. Meteen al suggererend dat wat jij wilt veranderen, toch niet gaat lukken. En dat schiet maar al te vaak in het verkeerde keelgat bij de veranderaar. Voordat je het weet wordt de kloof tussen de veranderingsgezinden en de change sceptici verder vergroot.

Et voilà, daar zit je dan met al je goede plannen en voornemens.

Verandering is zoveel meer dan goede plannen maken en communiceren wat je gaat veranderen. Echte verandering lukt alleen als je sceptici aan boord krijgt. Als je dat voor elkaar krijgt, zal je zelfs gaan ervaren dat er enorm veel know-how zit in deze groep. Sterker nog, uit deze groep kunnen zelfs de beste ideeën komen. En een betere toets op haalbaarheid is er eigenlijk niet.

De veranderaar verwacht van anderen dat zij meegaan in verandering, zich aanpassen. Als je dat nu eerst zelf doet richting de sceptici, dan zal je gaan zien dat de kloof eigenlijk helemaal niet zo groot is. En de sceptici verandering stiekem best omarmen. Maar dan moet je wel ook durven te leren van het verleden. Want heel misschien waren sommige dingen vroeger echt wel beter?

2017-12-11T10:42:36+00:00 11 december 2017|Categories: proces, verandering|